ஸ்டாலின்: எழுப்புங்கடா அப்பாவ!! ஸீட் காலியாக போகுது.

ஸ்டாலின்: எழுப்புங்கடா அப்பாவ!! ஸீட் காலியாக போகுது.— Manoj ( மனோஜ் ) (@duManoj) February 7,…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s