சற்று முன் மாறிய சந்தேகம். இவர் பா.ஜ.க-கு வேலை பார்க்காமல் தி.மு.க-கு வேலை பார்க்கிறாரோ!!

சற்று முன் மாறிய சந்தேகம். இவர் பா.ஜ.க-கு வேலை பார்க்காமல் தி.மு.க-கு வேலை பார்க்கிறாரோ!!— Manoj (…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s