0

இது வரை கட்சிகளை, அரசாங்கங்களை வசை பாடிக்கொன்டே இருந்த நம்மை இன்று சில/பல அரசு திட்டங்களை போற்ற/ புகழ் பாட/பயன்களை எடுத்துரைக்கச் செய்தது யாருடைய ராஜதந்திரம்? அதற்கு பலிகடா ஆனது யார்? பலனடையப்போவது யார்? நான் ஏதும் கேக்கல!! 😃

இது வரை கட்சிகளை, அரசாங்கங்களை வசை பாடிக்கொன்டே இருந்த நம்மை இன்று சில/பல அரசு திட்டங்களை போற்ற/…

Advertisements
0

Dinosaurs lived for almost 180,000,000 years. Humans have lived for close to 315,000 years. Dinosaurs, however, are extinct now, but their existence was for a long period. First known Monarch, Enmebaragesi, ruled during 2500 B.C. Monarchy lasted in mainstream until 19th c…

Dinosaurs lived for almost 180,000,000 years. Humans have lived for close to 315,000 years….